lo-vi-song

Cách sử dụng lò vi sóng

Nấu sóngng vi sóng nghĩa là các tia sóng cực ngắn được thức ăn hấp thụ, khiến các phân tử dao động với tốc độ 2...